Inenting van Griepvaccin!

Vaccinatie tegen griep maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema. De griepprik is wel sterk aanbevolen voor:

  • 65-plussers, vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen, mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
  • Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn.

Bespreek dat met je huisarts.